Pregatirea suprafetelor

Pregătirea suprafețelor de zidărie

Suprafețe interioare

Suprafețe noi, tencuite:
 • se netezesc prin fiecare cu piatră ponce, cărămidă bine arsă sau cu o bucată de scândură de brad, prin mișcări circulare; pentru suprfețe mari, se folosesc aparate electrice de șlefuit;
 • fisurile existente se deschid cu un cuțit și se repară cu pastă de ciment, ipsos sau alte materiale de umplere-egalizare;
 • tencuielile care, prin ciocnire, se dovedesc necorespunzătoare, se îndepărtează complet, până la zidărie;
 • tencuiala se reface cu pastă de ciment, ipsos sau mortare de același fel cu tencuielile existente;
 • temperatura trebuie să fie minim 5°C pe toată durata lucrărilor;
 • tencuiala proaspătă se lasă cel puțin 24 ore pentru uscarea completă înaintea aplicării stratului de finisaj.
Suprafețe care au mai fost vopsite:
 • se verifică starea tencuielii prin ciocănire;
 • la porțiunile care se desprind, se reface tencuiala și se repară muchiile lovite, cu materiale adecvate;
 • vopselele vechi, neaderente, se îndepărtează complet prin răzuire cu șpaclul de oțel, peria de sârmă, hârtie abrazivă sau alte soluții speciale;
 • vopselele pe bază de clei (humă) se înlătură în totalitate;
 • zonele atacate de ciuperci sau mucegai se impregnează şi se curăţă foarte bine cu soluţii speciale destinate acestui scop. după care se usucã complet;
 • eventualele reparaţii se execută cu materiale adecvate;
 • se îndepărtează praful rezultat în urma şlefuirii ulterioare a suprafeţei.
Grunduirea suprafeţelor exterioare şi interioare:
 • se face pentru impregnarea suportului şi ancorarea stratului de vopsea deja existent pe perete. în cazul în care acesta este destul de rezistent şi nu s-a îndepărtat;
 • contribuie la uniformizarea absorbtiei suportului şi la creşterea aderenţei între produsul aplicat şi perete;
 • zonele proaspăt reparate şi cele noi. care nu au mai fost vopsite, se grunduiesc suplimentar: este in acest caz, o etapă obligatorie şi constă în aplicarea a cel puţin 1 strat diluat 1:5 cu apă rece şi curată.

Vopsele decorative de interior și exterior

Sistem siliconic

Sistem acrilic

Sistem acrilic

Tencuieli decorative

Sistem acrilic

Sistem siliconic

Pregătirea suprafețelor lemnoase

Aplicarea produselor pe suprafețe lemnoase:

 • se aplică primul strat din sistemul ales;
 • se lasă la uscat;
 • se şlefuieşte întreaga zonă aplicată cu hârtie abrazivă de granulaţie mică pănă când suprafaţa rezultată este fină;
 • se desprăfuieşte prin ştergere cu o lavetă umedă, curată;
 • se lasă la zvântat cca. 15 minute;
 • se aplică al doilea strat din sistemul ales;
 • după uscarea celui de-al doilea strat se aplică stratul trei din sistemul ales.

Pregătirea suprafețelor lemnoase:

 • se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf, grăsime şi alte impuritãţi;
 • se curăţă crăpăturile cu şpaclul, se chituiesc fisurile, se taie nodurile, se îndepărtează picăturile de răşină;
 • în cazul suprafeţelor care au mai fost acoperite se îndepărtează vopseaua aplicată anterior prin şlefuirea suprafeţei, în lungul fibrei, cu hârtie abrazivă de granulaţie medie. Pentru sistemul opac se vor îndepărta doar porţiunile cu aderenţă
  scăzută la substrat;
 • se îndepărtează porţiunile de lemn infestate cu ciuperci, mucegai etc;
 • se şlefuieşte suprafaţa în lungul fibrei, cu hârtie abrazivă de granulaţie medie;
 • se desprăfuieşte suprafaţa.

Sistem 1(intern)

Sistem 2(intern)

Sistem 3(intern)

Sistem 4(intern)

Sistem 1(extern)

Sistem 2(extern)

Sistem 3(extern)

Pregătirea suprafețelor metalice

Pregătirea suprafețelor metalice:

 • se îndepărtează eventualele urme de noroi, praf, grăsime şi alte impurităţi;
 • se degresează suprafaţa prin spălare cu apă şi săpun (detergent sau cu diluant recomandat) şi se şterge cu o cârpă curată şi uscată; operaţia se repetă pănă la îndepărtarea completă a stratului de grăsime;
 • se îndepărtează rugina şi vopseaua degradată cu o perie de sârmă sau cu hărtie abrazivă de fineţe medie şi apoi se desprăfuieşte. În cel mult 3 ore de la șlefuire trebuie aplicat primul strat din sistemul de acoperire (grund Pitura G5173-1 sau grund Primer G5173-2). În cazul suprafeţelor ruginite pe care se aplică produsul Hammer E8100 sau emailul anticoroziv “3 IN 1″ EB100L, se îndepărtează resturile de rugină care se desprind.

Sistem 1

Sistem 2

Pregătirea suprafețelor metalice neferoase

Pregătirea suprafețelor metalice neferoase:

 • se îndepărtează orice contaminanţi (grăsimi, produse petroliere, săruri, s.a.);
 • suprafaţa trebuie asperizată prin şlefuire uşoară;
 • pe suprafaţa curăţată şi asperizată se aplică G4100P.

Sistem 1

Sistem 2

RECOMANDĂRI GENERALE ÎN APLICAREA PRODUSELOR

Aplicare în aer liber:
 • produsul nu va fi aplicat cănd plouă, ninge, este ceaţă sau când există peliculă vizibilă de apă sau gheaţă pe suprafaţa de aplicat;
 • nu se nu se vor executa vopsiri exterioare vara, cănd suprafaţa expusă radiaţiilor solare are temperatura peste 40°C;
 • se recomandă ca vopsirea să se efectueze într-o zonă ferită de praf şi curenti prea puternici de aer;
 • produsele în dispersie apoasă nu se vor păstra şi aplica la temperaturi mai mici de 5°C.
Aplicare în încăperi:
 • se recomandă ca vopsirea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori şi de curenti puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeţei de aplicat;
 • prezenţa prafului diminuează aderenţa la suport, obţinându-se un aspect necorespunzător al acoperirii.
Pregătirea produselor pentru aplicare:
 • Înaintea deschiderii ambalajului, se şterg urmele de apă ulei sau alte, impurităţi, pentru prevenirea contaminării produsului;
 • se aduce produsul la o temperatură cuprinsă între 15-30°C;
 • se îndepărtează eventualele coji formate la suprafaţă;
 • se omogenizează conţinutul în vederea redispersării perfecte a eventualului sediment;
 • se introduce sub agitare diluantul recomandat.
Recomandări speciale:
 • nu este recomandabil să se aplice straturi groase, ci să se aplice mai multe straturi subţiri;
 • numărul de straturi variază in funcţie de culoare sau de condiţiile de exploatare şi de natura suportului;
Consumul specific nu include pierderile din timpul preparării şi aplicării, acesta depinzând de;
 • mărimea şi forma suprafeţei de acoperit;
 • metoda de aplicare;
 • pregătirea suprafeţei, umiditatea suportului (în cazul lemnului şi a zidăriei);
 • experienţa in domeniu a persoanei care face aplicarea.
Curăţarea echipamentului de aplicare:
 • se spală echipamentul de aplicare cu diluant atât înainte, cât şi după fiecare utilizare;
 • ori de câte ori vopsirea este întreruptă, se scufundș complet pensula sau duza pistolului în diluant pentru a se evita uscarea produsului de acoperire pe acestea;
 • la sfârşitul lucrării, ustensilele trebuie complet curăţate.