ANUNT PUBLIC - 07 Octombrie 2017

     SC KOBER SRL anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată (de a nu solicita efectuarea evaluării de impact asupra mediului) pentru proiectul „Construire depozit produse finite (P), birouri (P+E), amenajări exterioare, parcare interioară, panouri publicitate –firmă luminoasă, soclu stâlpi steaguri, cabină poartă, magazie deșeuri, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități” în comuna Apahida, sat Sânnicoara str. Clujului f.n., jud. Cluj.

     Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de: luni-joi între orele 9,00-14,00 şi vineri între orele 9,00-12,00 şi la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro .

     Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 şi vineri între orele 8,00-14,00, în termen de 5 zile de la publicarea anunțului în ziar

ANUNT PUBLIC - 13 Septembrie 2017

     S.C. KOBER S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire depozit produse finite (P), birouri (P+E), amenajări exterioare, parcare interioară, panouri publicitare - firmă luminoasă, soclu stâlpi steaguri,cabină poartă, magazie deșeuri, împrejmuire, branșamente și racorduri utilități" în comuna Apahida, sat Sânnicoara str. Clujului f.n., jud. Cluj.
     Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de: luni între orele 09,00 - 16,30 și marți-joi între orele 9,00 - 14,00 și vineri între orele 9,00 - 12,00 și la sediul S.C. KOBER S.R.L., din comuna Dumbrava Rosie, str. Uzinei nr.2, jud. Neamț.
     Observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00.

ANUNT PUBLIC - 22 septembrie 2016

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

     SC KOBER SRL – titular al proiectului “Dezvoltarea centrelor de CD a firmei KOBER, pentru eco-nano-tehnologii și materiale avansate în domeniul polimerilor, ceramicii electrotehnice și produselor de protecție și acoperire pentru zidărie, lemn, metal” – prin «Construire centru cercetare, reclamă pe fațadă, accese, împrejmuire teren, sistematizare verticală, branșamente, lucrări tehnico-edilitare incintă, organizare de șantier», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi realizat în comuna Girov, satul Turturești, județul Neamț.
     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, din Piatra Neamț, str. Piața 22 Decembrie, nr. 5, județul Neamț, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.
     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 30.09.2016.

ANUNT PUBLIC - 14 septembrie 2016

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC KOBER SRL cu sediul in comuna Dumbrava Rosie, str. Gheorghe Caranfil, nr. 2 , jud. Neamt, titular al proiectului: "Constructie hala depozitare P+1 E si imprejmuire teren" propus a fi amplasat com. Albota, Tarla 37, DN 65, judetul Arges, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluare de impact si respectiv fara evaluare adecvata , de catre APM Arges.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges, in zilele de 17.09.2016 (cinci zile) intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare, la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50, jud. Arges, pana la data de 21.06.2016 (cinci zile).

ANUNT PUBLIC - 5 septembrie 2016

Privind solicitarea emiterii acordului de mediu

S.C. KOBER S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire centru cercetare, reclamă pe fațadă accese, imprejmuire teren, sistematizare verticală branșamente, lucrări tehnico-edilitare incintă, organizare de șantier”, propus a fi amplasat în comuna Girov, satul Turturești, județul Neamț.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, din Piatra Neamț, str. Piața 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.

ANUNT PUBLIC - 5 septembrie 2016

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC KOBER SRL - titular al proiectului “Dezvoltarea centrelor de CD a firmei KOBER, pentru eco-nano-tehnologii și materiale avansate în domeniul polimerilor, ceramicii electrotehnice si produselor de protectie si acoperire pentru zidărie, lemn, metal” – prin «Construire centru cercetare, reclamă pe fatadă, accese, împrejmuire teren, sistematizare verticală, bransamente, lucrări tehnico-edilitare incintă, organizare de santier», anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi realizat în comuna Dumbrava Rosie, satul Dumbrava Roșie, str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, județul Neamt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, din Piatra Neamţ, str. Piaţa 22 Decembrie, nr.5, judeţul Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 09.09.2016.

ANUNT PUBLIC - 30 august 2016

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND SOLICITAREA EMITERII ACORDULUI DE MEDIU

SC KOBER SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire centru cercetare, reclamă pe fatadă, accese, împrejmuire teren, sistematizare verticală, bransamente, lucrări tehnico-edilitare incintă, organizare de santier”, propus a fi amplasat în comuna Dumbrava Roșie, satul Dumbrava Roșie, str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, judetul Neamt.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, din Piatra Neamţ, str. Piaţa 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 şi vineri între orele 8-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ.

ANUNT PUBLIC - Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ

     Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, cu sediul în municipiul Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie, nr.5, judetul Neamt, anuntă publicul interesat asupra deciziei de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu pentru activitatea prevăzută în Anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, "Categoria 4 - Industria chimică": Producerea compusilor chimici organici, cum sunt «Vopsele si pigmenti», desfăsurată de SC KÖBER SRL, punct de lucru Turturesti, comuna Girov, judetul Neamt.

     Informatii privind potentialul impact asupra mediului al activitătii desfăsurate, pot fi consultate la sediul A.P.M. Neamt, de luni până joi în intervalul orar 8-1630 si vineri între orele 8-14.
     Observatiile publicului se primesc în scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Neamt sau electronic la adresa de e-mail Office@apmnt.anpm.ro, în termen de 30 zile calendaristice de la data mediatizării deciziei (14.06.2016).

ANUNȚ PUBLIC - 13 ianuarie 2016

     S.C KÖBER S.R.L, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE FINITE ( P) si BIROURI ( P+1)”, propus a fi amplasat în comuna PREJMER , Str. MILANO, Nr.10, judetul BRASOV.
     Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M BRASOV, Str. Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni pana joi intre orele 8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM BRASOV, str. Politehnicii, nr. 3.

ANUNȚ PUBLIC

ANUNT PUBLIC
privind solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu

depusă la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț de către
S.C. Kober S.R.L., punct de lucru Turturești, cu sediul în comuna Dumbrava Roșie, sat Dumbrava Roșie, strada Gheorghe Caramfil, nr. 2, județul Neamț, în scopul desfășurării activităților: 4.1 Instalații chimice pentru producerea de substanțe chimice organice de baza, cum ar fi: j) vopseluri și pigmenți, conform anexa 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, desfășurată în comuna Girov, sat Turturești, jud. Neamț.

Solicitarea de emitere a autorizației integrate de mediu se referă la instalații existente.

Informații privind impactul potențial asupra mediului al activității pentru care se solicită emiterea autorizației integrate de mediu pot fi consultate la sediul titularului din comuna Girov, sat Turturești, județul Neamț, în zilele lucrătoare în intervalul orar 8.00-16.00 precum și la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț cu sediul în municipiul Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5, județul Neamt, de luni până joi în intervalul orar 8.00-16.30 și vineri între 8.00-14.00.

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul APM Neamț, prin fax nr. 0233.219695 sau electronic la adresa de e-mail office@apmnt.anpm.ro, până la data de 27.12.2015.

Zertifikat Plus Satin Latex

ZERTIFIKAT PLUS SATIN LATEX este o vopsea de înaltă calitate - clasa 1 de rezistenţă la uzură prin spălare umedă cu detergenţi. Are un aspect lucios-satinat.
Vopseaua este destinată acoperirii suprafeţelor interioare intens solicitate. Se recomandă în special ca strat de renovare sau vopsire a tapetelor de tip rugos, în relief sau imprimate precum și a tapetelor din fibră de sticlă.
Avantaje:
- este ideală în realizarea unei protecţii a pereților la spălare umedă cu detergenți în spații precum: spitale, clinici și cabinete medicale, maternităţi, școli, grădiniţe, restaurante, etc. sau pentru orice alte încăperi ce sunt supuse la decontaminări frecvente;
- produsul are putere mare de acoperire (clasa de acoperire 1, conform Standardului European 13300);
- asigură uşurinţă în aplicare pe toate tipurile de pereţi interiori;
- superlavabil;
- grad de alb ridicat;
- uscare rapidă;
- asigură respiraţia peretelui.

 

Vopsea termorezistenta

Vopseaua termorezistentă neagră V65900 si argintie V659006 sunt produse siliconice monocomponente indicate pentru protecţia de lungă durată a cuptoarelor, a conductelor fierbinţi, a coşurilor de fum şi a altor repere metalice ce sunt expuse la temperaturi ridicate, care se exploatează în mediu marin, în industria petrolieră, industria chimică, industria siderurgică, care lucrează în medii cu agresivitate clasa 1m-4m.
Avantaje
- rezistenţă foarte ridicată la temperaturi înalte (450°C); 
- aderenţă foarte bună pe suprafeţe grunduite, cât şi direct pe suprafeţe de oţel sablat; 
- uscare rapidă la manipulare; 
- rezistenţă la intemperii, umiditate, mediu marin, medii industriale agresive.

 

 

Vopsea pentru beton

Vopsea si diluant pentru beton asfaltVopseaua acrilică pentru beton şi asfalt seria V8000 se utilizează atât la exterior cât şi la interior, pentru decorarea suprafeţelor din beton şi asfalt supuse unui trafic uşor sau normal: terase, garaje, subsoluri, ateliere, marcaje rutiere.
Avantaje oferite:
- aderenţă foarte bună la suport;
- rezistenţă bună la intemperii (radiaţii UV, ploaie, zăpadă, ceaţă) şi abraziune;
- rezistenţă excelentă la stropire cu combustibili şi lubrifianţi;
- rezistenţă la trafic;
- foarte bună putere de acoperire;
- culoare pură şi intensă;
- uscare rapidă;
- are proprietăţi de antiderapant.

Citește mai departe...

Pigmenti Superconcentrati Cameleon

cameleon 

Pigment superconcentrat pentru nuanţarea vopselelor lavabile şi semilavabile. la interior şi exterior.
Avantaje:
► culori intense şi rezistente în timp;
► omogenizare rapidă a culorii;
► calitatea pigmentului garantează intensitatea culorii alese;
► rezistenţă la lumină şi intemperii;
► gamă extinsă de culori;
► stabilitate la depozitare.

Capacitati de ambalare Nuantare Cod produs
70 ml
30 ml
Conform cartelei de culori SCP

Zertifikat Plus - vopsea siliconică

z-siliconica Vopsea siliconică de exterior superlavabilă. cu rezistenţă la acţiunea prafului şi a impurităţilor.
Nu permite pătrunderea apei. dar permite respiraţia peretelui.
Domeniul de aplicare:
Se recomandă pentru reparaţii şi renovări, clădiri vechi şi noi, pentru protejarea monumentelor, pentru acoperirea faţadelor cu o peliculă la care nu aderă apa.
Avantaje:
► permeabilitate la vapori de apă (conform EN 1062);
► impermeabilitate la apă lichidă (nu permite aderenţa apei, permiţând însă peretelui să respire);
► rezistenţă la acţiunea microorganismelor;
► rezistenţă la intemperii (UV. variaţii de temperatură, etc);
► superlavabilitate;
► formează o peliculă super-durabilă.
Capacitati de ambalare Consum specific Uscare
15L cca. 6-8 m2/l/strat 4 ore
Luciu Nuanțare Interval de reacoperire
Mat în culori deschise minim 4 ore
Cod produs    
V7110