INFORMARE PUBLIC – ISU Neamt L59/2016

Elemente de informaţii ce trebuie comunicate publicului

 conform dispoziţiilor art. 14 alin. (1) şi alin. (2) lit. a)

            1. Numele sau denumirea comercială a operatorului şi adresa completă a amplasamentului respectiv;

SC KOBER SRL

 • 1 Adresa Dumbrava Rosie : strada Gheorghe Caranfil , nr.2, com. Dumbrava Rosie, judetul Neamt
 • 0233281021, fax 0233281222
 • e-mail: savinesti@kober.ro
 • Nume operator: C. KOBER S.R.L DUMBRAVA ROSIE
 • Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J27/1405/1991,
 • Cod Fiscal: RO 2005144
 • Numele titularui de activitate: C. KOBER S.R.L.
 • Adresa sediul social: Strada Gheorghe Caranfil, nr.2, com. Dumbrava Rosie, judetul Neamt

1.2 Adresa PL Turturesti: loc. Turturesti, com Girov, jud. Neamt

Telefon:0233-207805

 • Fax: 0233-234450
 • e-mail: office@kober.ro
 • Nume operator: S.C. KOBER S.R.L. Punct de lucru Turturesti
 • Număr de înregistrare în Registrul Comerţului: J27/1405/1991,
 • Cod Fiscal: RO 2005144

1.3 Numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Neamt ;

J27/1405/1991

CUI : 2005144

1.4 Persoane de contact, pentru informatiile prezentate:

Manager Executiv  – ing. Stefan Barna

Inspector Protectie Civila – Sef birou SSM-PSI-PMED – ing. Malina Serban

Inspector Protectie Civila – Sef logistica – ing. Acatrinei Constantin

1.5  Domeniul de activitate al operatorului economic/ institutiei publice

            Activitatea de baza: proiectarea, producerea si comercializarea produselor de acoperire si auxiliare de acoperire, precum : rasini, lacuri, vopsele, emailuri, grunduri, chituri, diluanti, vopsele in dispersie apoasa, aditivi, produse pentru uz industrial (produse speciale), vopsele pulbere.

     COD CAEN: 2030

    a) S.C. KOBER S.R.L Punct de lucru Turturesti

    b) S.C KOBER S.R.L. Dumbrava Rosie

 1. confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor administrative de punere în aplicare a prezentei legi şi că notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorităţii competente;
 • C KOBER S.R.L Dumbrava Rosie confirma prin Notificarea nr. 8626/24.08.2017 si Politica de Prevenire a Accidentelor Majore nr. 8625/24.08.2017, intruneste conditiile de validare a cerintelor din Legea 59/2016, si prin adresa de instiintare nr. 2157/CJNt/28.08.2017.
 • C KOBER S.R.L TURTURESTI prin Politica de Prevenire a Accidentelor Majore nr. 3796/16.05.2016, se dovedeste incadrarea conform Legii 59/2016.
 1. explicarea, în termeni simpli, a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul amplasamentului;

3.1  Activitatile tehnologice desfasurate in cadrul S.C. KOBER S.R.L Punct de Lucru Turturesti sunt reprezentate de fabricarea produselor peliculogene si a rasinilor sintetice, si se desfasoara in urmatoarele sectii:

 1. Sectia Rasini – fabricatie a rasinilor alchidice (slabe, grase si medii), acrilice si ureo-form-aldehidice si alchidice uretanizate;
 2. Sectia PL – fabricarea produselor pentru protectia lemnului,
 3. Sectia VIA – producerea vopselelor industriale;
 4. Sectia VI – fabricarea vopselelor industriale si marine .
 5. Divizia Cercetare Dezvoltare– proiectare produse

3.2 Activitatile tehnologice desfasurate in cadrul S.C. KOBER S.R.L DUMBRAVA ROSIE  isi desfasoara activitatea pe platforma chimica Savinesti, sunt reprezentate de fabricarea produselor peliculogene si a rasinilor sintetice, si se desfasoara in urmatoarele sectii:

 1. Sectia LV – fabricarea produselor de acoperire: lacuri, vopsele, grunduri, chituri;
 2. Sectia EVA 1 si EVA 2 – fabricarea produselor in dispersie aposa .
 3. Sectia VP – producerea vopselelor pulbere;

            4.denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de periculozitate a substanţelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase;

4.1. Produse finite si materii prime detinute de S.C KOBER S.R.L  care dau incadrarea conform Legii 59/2016

Nr. crt Denumire produs Natura chimica / compozitia Destinatie / Utilizare Depozitare
1 Produse finite – Vopsele, lacuri, grunduri, chituri pe baza de solventi CAS 64742-88-7

H226 – Lichid şi vapori inflamabili

STOT SE 3: H336 – Poate provoca somnolenţă sau ameţeală

Continut de substante periculoase: solvent nafta mediu alifatic (petrol)

Se utilizeaza la protejarea suprafetelor din metal , lemn , sticla , glet de ipsos , exploatate in aer liber sau

interior.

 

 

In depozitele de produse finite in cutii metalixce de 0.75l , 2l, 4l , bidoane metalice B10, B20 dispuse pe paleti de lemn, infoliati l
2. Produs finit – Diluanti Solvent nafta (petrol)(CAS 64742-88-7) 75- <100%, aliph mediu.;

Xilen (CAS 1330-20-7) 1-<2.5%

Utilizări relevante: diluant pentru corectarea vascozitatii produselor pe baza de rasini alchidice seriile

E 5100, E 5400U, GS5400, V 5100, V 5300, L 5041E, L 5305L, G 5173-1, G 5173-2,G 5100. Pentru piata de larg consum.

In depozitul de produse finite ;in flacoane metalice si de plastic 0,175; 0,5; 0,9, dispuse pe paleti de lemn, infoliati
3. Produse finite pe baza de apa Nerelevant Utilizări relevante: se utilizeaza pentru finisarea fatadelor si a suprafetelor interioare supuse la uzura (hale, aule, etc) ; este

recomandata tuturor tipurilor de suprafete de zidarie, tencuieli uzuale, BCA, placi de ipsos,placi de gips- carton, carton asfalt, hartie.etc

In depozitul de produse finite in galeti de plastic de 25 kg, 10kg , 4 kg , 2 kg dispusi pe paleti infoliati
4. Materie prima – White –spirit

H 226, H 304

CAS 64742-88-7 Lichid inflamabil cat. 3

H226 Lichid si vapori inflamabili

Continut de substante periculoase : solvent nafta mediu alifatic (petrol)

Utilizat in fabricatia produselor finite pe baza de solvent In parcul de rezervoare
5. Materie prima – Xilen

H 226, H 312, H 332, H 315

 

CAS 1330-20-7 – <= 100 % Flam.

Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315

Utili In rezervor

 

 1. informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic;

5.1 Relatiile dintre structurile serviciului privat pentru S.C KÖBER S.R.L Dumbrava Rosie

 • ierarhice: Seful Formatiei de Interventie are in subordine echipele de interventie constituite la nivelul platformei Dumbrava Rosie  si Turturesti;
 • Functionale: personalul echipelor din SPSU, constituite la nivelul fiecarei platforme, apartine tuturor structurilor organizatorice din cadrul aceleiasi platforme;
 • coordonare si control: Seful Formatiei de Interventie, membrii serviciului de prevenire si pompierii au activitati de coordonare si control a activitatilor privind prevenire si stingerea incendiilor si a modului de actiune in situatii de urgenta
 • cooperare: cu S.V. S.U. al Primariei Dumbrava Rosie , cu structurile S.U. “Petrodava”.

5.2 Relatiile dintre structurile serviciului privat pentru S.C KOBER S.R.L Punct de Lucru Turturesti :

 • ierarhice: Seful SPSU are in subordine echipele de interventie constituite la nivelul platformei Turturesti;
 • Functionale: personalul echipelor din SPSU, constituite la nivelul platformei, apartine structurilor organizatorice din cadrul aceleiasi platforme;
 • coordonare si control: Seful SPSU, membrii serviciului de prevenire si pompierii au activitati de coordonare si control a activitatilor privind prevenire si stingerea incendiilor si a modului de actiune in situatii de urgenta
 • cooperare: cu structurile I.S.U. “Petrodava”

5.3 Interventia la locul de munca presupune:

 • alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anuntarea incendiului la fortele de interventie, conform schemei de alarmare, afisate in sectii, depozite, la CASA – POARTA ;
 • salvarea rapida si in siguranta a personalului, conform planurilor stabilite, prin stabilirea inca din timp a locurilor de evacuare a personalului, bunurilor. Planul de evacure ( schita ) este afisat la CASA POARTA ;
 • intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele desemnate in Deciziile de constituire a Celulei de Urgenta, a Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta ;
 • actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si a sistemelor automate si, dupa caz, actionarea lor manuala; Mijloacele tehnice de stingere a incendiilor sunt stingatoare dispuse pe categorii de materiale , apa, spuma mecanica. Sistemele de alarmare si detectie sunt senzori de fum , senzori de flacara, senzori de  temperatura , senzori de vapori de solvent , sonerii / hupe dispuse in sectii si depozite, centrale de alarmare si sirene de alarmare a personalului.
 • protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului : temperatura, fum, gaze toxice , se face cu masti Drager, costume de interventie complete, aparate de respirat autonome, existente pe fiecare platforma.
 • verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare noi, actionandu-se pentru stingerea acestora, cu elementele de prima interventie, existente la fiecare loc de munca.
 • sunt prevazute locuri de evacuare cunoscute de intreg personalul firmei, ca urmarea a aplicatiilor si exercitiilor care se efectueaza dupa un program bine stabilit.
 • comunicarea intre sectii, Celula de Urgenta, Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta se efectueaza prin statiile de emisie receptie existenet in dotare

La nivelul firmei sunt respectarea cerintelor legale prinvind constituirea si functionarea in cadrul firmei a Celulei de Urgenta si a Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta .

Exista o monitorizare permanenta a tuturor sectoarelor de activitate printr-un sistem de camere de luat vederi.

Se fac verificari periodice ale sistemelor de alarmare , sistemelor de stingere de firme abilitate .

Sunt efectuate Planuri de Interventei, Planuri de  Evacuare, Analize de risc, pentru fiecare platforma in parte.

5.4 In eventualitatea unui accident major datele sunt furnizate pe adresa de email :

 1. data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic; informaţii cu privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art. 22;

      6.1 Inspectia desfasurata in conformitate cu cerintele Legii 59/2016, pentru platforma S.C KOBER S.R.L Dumbarava Rosie a fost in perioada 27 – 29.03.2018, fiind emis Raportul de Inspectie nr.1043/ 29.03.2018. 

      6.2 Inspectia desfasurata in conformitate cu cerintele Legii 59/2016, pentru KOBER S.R.L – P.L. Turturesti a fost in perioada 28 – 30.08.2018, fiind emis Raportul de Inspectie nr.158/ 30.08.2018.  

 1. detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva cerinţelor de la art. 22.

             7.1 Informatii relevante  se pot obtine de la APM Neamt .

     Intocmit,

            Sef birou SSM-PSI-PMED

            Ing. Malina Serban

Acest site foloseste cookie-uri. Continuarea navigarii pe site reprezinta acordul dumneavoastra pentru folosirea cookie-urilor. Mai multe informatii aici.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close