ANUNT PUBLIC – 5 septembrie 2016

ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

SC KOBER SRL – titular al proiectului “Dezvoltarea centrelor de CD a firmei KOBER, pentru eco-nano-tehnologii și materiale avansate în domeniul polimerilor, ceramicii electrotehnice si produselor de protectie si acoperire pentru zidărie, lemn, metal” – prin «Construire centru cercetare, reclamă pe fatadă, accese, împrejmuire teren, sistematizare verticală, bransamente, lucrări tehnico-edilitare incintă, organizare de santier», anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi realizat în comuna Dumbrava Rosie, satul Dumbrava Roșie, str. Gheorghe Caranfil, nr. 2, județul Neamt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, din Piatra Neamţ, str. Piaţa 22 Decembrie, nr.5, judeţul Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8-1630 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt, până la data de 09.09.2016.