ANUNT PUBLIC – 22 septembrie 2016

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

     SC KOBER SRL – titular al proiectului “Dezvoltarea centrelor de CD a firmei KOBER, pentru eco-nano-tehnologii și materiale avansate în domeniul polimerilor, ceramicii electrotehnice și produselor de protecție și acoperire pentru zidărie, lemn, metal” – prin «Construire centru cercetare, reclamă pe fațadă, accese, împrejmuire teren, sistematizare verticală, branșamente, lucrări tehnico-edilitare incintă, organizare de șantier», anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus a fi realizat în comuna Girov, satul Turturești, județul Neamț.
     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț, din Piatra Neamț, str. Piața 22 Decembrie, nr. 5, județul Neamț, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro.
     Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 30.09.2016.