ANUNT PUBLIC – 14 septembrie 2016

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC KOBER SRL cu sediul in comuna Dumbrava Rosie, str. Gheorghe Caranfil, nr. 2 , jud. Neamt, titular al proiectului: „Constructie hala depozitare P+1 E si imprejmuire teren” propus a fi amplasat com. Albota, Tarla 37, DN 65, judetul Arges, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluare de impact si respectiv fara evaluare adecvata , de catre APM Arges.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges cu sediul in Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50, judetul Arges, in zilele de 17.09.2016 (cinci zile) intre orele 10-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://arpmag.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare, la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50, jud. Arges, pana la data de 21.06.2016 (cinci zile).